Wednesday, October 18, 2017.
РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА За данас су планирани сљедећи застоји у испоруци електричне енергије:  НН мрежа Рахић центар краћи застој у току дана  НН мрежа Маоча 1 краћи застој у току дана  НН мрежа Бијела 4 краћи застој у току дана РЈ ВОДОВОД...
РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Застоји у напајању електричном енергијом данаћ ће бити на сљедећим подручјима:  Далековод 10 kV Брка због чега ће без напајања бити сви крајњи купци који се напајају са сљедећих трафостаница 10/0,4 киловолти: Брка 1, 2, 3, 4, 5, 6,...
РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА За данас нема планираних застоја у напајању електричном енергијом. РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  Данас, 03.10.2017. године, стање водоснабдијевања градског и локалних водоводних система је уредно. Јуче у току дана је стављен под притисак комплетан водоводни систем Стјепковица. Данас се...
РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА За данас су планирани сљедећи застоји у испоруци електричне енергије: НН мрежа Ивици 4, застој у трајању од 2 – 3 часа у току дана НН мрежа Рашљани 1, застој у трајању од 2 часа у току дана РЈ...
РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА За данас су планирани сљедећи застоји у испоруци електричне енергије:  НН мрежа Горњи Рахић 8, краћи застој у току дана  НН мрежа Ријеке 2, краћи застој у току дана РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА.  Стање водоснабдијевања градског и локалних водоводних...
РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА За данас су планирани сљедећи застоји у испоруци електричне енергије:  ТС 10/0,4 kV: Базени, Водовод 3 и 4, Мибо, ПСЦ Бабић, Циглана, Полиција, Фабрика Воде, Грбавица 2 и 7, Плазуље 2, Хемодијализа, Болница, Мераје 1, Мујкићи 2, 3...
РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА За данас су планирани сљедећи застоји у испоруци електричне енергије:  ДВ 10 kV Уловић –Витановићи  санирање квара насталог услијед невремена ( интервентни радови ). РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  Стање водоснабдијевања градског и локалних водоводних система којима управља ЈП “Комунално...
РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА За данас су планирани сљедећи застоји у испоруци електричне енергије:  ДВ 10 kV Маоча, застој од 09:00 – 11:00х  ТС 10/0,4 kV Гредице 1, застој од 09:00 – 11:00х  ТС 10/0,4 kV Пљоштаре, застој од 09:00 – 11:00х ...
РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА За данас су планирани застоји у напајању електричном енергијом на сљедећим подручјима:  ТС 10/0,4 kV Марићани, један НН излаз застој у трајању од 1 сат у току дана  ТС 10/0,4 kV Шаторовићи 5, један НН излаз застој у...
РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА За данас су планирани застоји у напајању електричном енергијом на сљедећим подручјима:  ДВ 10 кВ Пољаци – Јагодњак, интревентни радови услијед квара од претходне ноћи  ТС 10/0,4 kV Хемодијализа, застој у времену од 08:00 – 10:00 х  НН...

ОСТАНИ ПОВЕЗАН:

1,327ОбожавалацаЛајк