СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЈП „Комунално Брчко“

За четвртак 12. октобар 2017. године

11
  Baner-tri-sobe kolubara_baner_1  

РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
За данас су планирани сљедећи застоји у испоруци електричне енергије:
 ДВ 10 kV Липовац-Брод у случају потребе застој у трајању до 45 минута ради
радова на расјеци (ради се о насељеним мјестима Брод, Витановићи, Уловић, Буковац и Липовац)
 ДВ 10 kV Диздаруша застој у трајању до 30 минута у току дана (ради се о
насељеним мјестима Диздаруша, Беговача, Лазарићи, Боће, Бодериште и Горичкићи)
 ТС 10/0,4 kV Ћосети један НН излаз застој у трајању од 5 х у току дана

РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА.
 Стање водоснабдијевања градског и локалних водоводних система којима управља ЈП “Комунално Брчко” је уредно и нема планираних искључења потрошача ради извођења радова на мрежи. Кратак застој који је био јучер на Буквичком платоу је отклоњен и успостављен је нормалан систем снабдијевања.
 Квалитет воде је задовољавајући  и одговара Правилнику о здравственој исправности воде за пиће (Сл. лист БиХ 40/10).

РЈ ЧИСТОЋА
Служба за управљање отпадом
Према плану, данас ће прикупљање и одвоза смећа од правних и физичких лица бити организовано у насељима: Центар – Српска Варош – Илићка, Грчица, Горњи Рахић, Диздаруша – Пољопривредник, Мујкићи – Глухаковац – Брод доња страна, Бродуша – Стари Расадник – Брод лијева страна.

Акција прикупљања крупног отпада и покућства за четвртак, 12.10.2017. Молимо становнике сљедећих насеља да одлажу крупни отпад на наведеним локацијама :
 Брод – Паркинг код зграде МЗ
 Бродуша – Паркинг код зграде МЗ
 Стари Расадник – Паркинг код зграде МЗ
 Бијељинска цеста – Проширење на дијелу пута код Боснаплода
 Бесцариснка Зона – Проширење поред паркинга у близини објекта ЈПК – код дрвене
настрешнице
 Илићка – Код парка у близини обданишта

Служба за јавну хигијену
 ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ у складу са Планом и програмом надлежног одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ за одржавање јавних површина.
 Сакупљање и уклањање отпадака са јавних површина, машинско и ручно чишћење површина, пражњење посуда за отпатке.
 Одржавање пјешачке  зоне и Булевара мира: чишћење, сакупљање отпадака и пражњење корпица проводи  се у двије смјене, перманентно у периоду од 05,00 до 22,00 часа
 Машинско чишћење коловоза ауточистилицом у периоду од 23 до 07 часова

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА:
 Окопавање парцела за засађеним биљним материјалом: градско подручје
 Орезивање зелене ограде: градско подручје

 Сакупљање и уклањање лишћа: Ш насеље, Колобара/Мераје
 Машинско кошење: Илићка око МЗ, Илићка Еко излетиште

Сектор за збрињавање напуштених животиња
 Удомљавање паса из азила сваког уторка и петка од 10:00 – 11:00 сати

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
ГИС – Географски информациони систем – просторни и нумерички подаци о инфраструктури комуналних уређаја ЈП „Комунално Брчко“, заинтересованим појединцима и организацијама доступни путем wеб странице гис.комунално.ба.
О осталим и додатним услугама које пружа ЈП „Комунално Брчко“ попут доставе воде у
цистерни, уређења зелених површина, прикључењима на мреже и друго, можете сазнати више у корисничком сервису на www.komunalno.ba или контактирањем Позивног центра 0800 505 07.