СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЈП „Комунално Брчко“

за понедјељак 19. јуни 2017. године

103
  Baner-tri-sobe kolubara_baner_1  

РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
За данас су планирани сљедећи застоји у испоруци електричне енергије:

 ТС 10/0,4 kV Буквик 5 у периоду од 8:30-10:30х
 ТС 10/0,4 kV Лукавац у периоду од 10:30-12:30х
 ТС 10/0,4 kV Дубраве 1, један НН излаз у трајању од 4х у току дана
 ТС 10,0,4 kV Маоча 6, један НН излаз краћи застој у току дана

РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 Стање водоснабдијевања градског и локалних водоводних система којима управља ЈП “Комунално Брчко” је уредно и нема планираних искључења потрошача ради извођења радова на мрежи.
 Квалитет воде је задовољавајући и одговара Правилнику о здравственој исправности воде за пиће (Сл. лист БиХ 40/10).

РЈ ЧИСТОЋА
Служба за управљање отпадом
Према плану, данас је прикупљање и одвоз смећа од правних и физичких лица организовано у насељима: Центар – Српска Варош – Илићка – Поточари, Грчица, Диздаруша – Пољопривредник, Бродуша – Стари Расадник – Брод лијева страна, Плазуље – Грбавица – Доњи Рахић – Улице – Горице, Мујкићи – Глухаковац – Брод десна страна, Вучиловац – Дренава.

Служба за јавну хигијену

ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНОПРОМЕТНИХ ПОВРШИНА У ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ у складу са Планом и програмом надлежног одјељења Владе за одржавање јавнопрометних површина.
 Сакупљање и уклањање отпадака са јавних површина, машинско и ручно чишћење површина, пражњење посуда за отпатке.
 Одржавање пјешачке зоне и булевара Мира: чишћење, сакупљање отпадака и пражњење корпица проводи се у двије смјене, перманентно у периоду од 05:00 до 22:00 часа.
 Машинско чишћење коловоза одвија се у двије смјене: од 07:00-15:00х и од 23:00-07:00х.

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА:
 Окопавање парцела са засађеним биљним материјалом: градско подручје
 Орезивање зелене ограде: градско подручје
 Машинско кошење травњака: Бијељинска цеста, око МБ Радић зграде, Тузланска цеста, Солидарност, око амбуланте и цркве у насељу Грчица

Сектор за збрињавање напуштених животиња
 Удомљавање паса из азила сваког уторка и петка од 10:00 – 11:00 сати.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
ГИС – Географски информациони систем – просторни и нумерички подаци о инфраструктури комуналних уређаја ЈП „Комунално Брчко“, заинтересованим појединцима и организацијама доступни путем wеб странице gis.komunalno.ba.

О осталим и додатним услугама које пружа ЈП „Комунално Брчко“ можете сазнати више у корисничком сервису на www.komunalno.ba или контактирањем Позивног центра 0800 505 07.